5 Dec 2022

Interna predstavitev novega produkta

Študija primera požarne sanacije Vrtca Čriček

Naročnik

Zavarovalnica Triglav

Leto

2022

Avtor prispevka

Kristijan Radikovič

Zavarovalnica Triglav ni le največja, temveč tudi najstarejša komercialna zavarovalnica v Sloveniji, saj njeni začetki segajo v leto 1900. Kljub temu pa njihovi poslovni modeli niso zastareli, saj svojo ponudbo zavarovalniških produktov nenehno inovirajo po zgledu najboljših praks iz tujine. Za predstavitev najnovejšega produkta svoji interni javnosti so se obrnili na naše uredništvo.

Ozadje

Zavarovalnice poslujejo na trgu, kjer je bistven odzivni čas. Zavarovanci si namreč škodo, ki so jo utrpeli, želijo odpraviti čim hitreje. S tem namenom je Zavarovalnica Triglav v letu 2022 razvila nov produkt »prijavi – odpravi«, v sklopu katerega zavarovancem ne izplača zavarovalnine, pač pa namesto njega s pomočjo svojih pogodbenih partnerjev izvede celoten postopek popravila škode.

Vzorčni primer odprave škode po modelu »prijavi – odpravi« je bila sanacija kromberškega Vrtca Čriček. Tega je julija 2022 v času, ko je bil vrtec zaprt zaradi obnovitvenih del, zajel požar. Zavarovalnica je celotno škodo odpravila v treh mesecih, otroke pa so za ta čas premestili v tri okoliške vrtce. Ker je šlo za enega prvih primerov sanacije po tem modelu, ga je želela zavarovalnica uporabiti za interno predstavitev produkta.

Rešitev

Zavarovalnica Triglav kot glavni kanal za komunikacijo s svojo interno javnostjo po celotni regiji uporablja omrežje intranet, ki omogoča objavo različnih formatov vsebin. Novinarski in komunikološki del naše ekipe, ki je z reportažnim formatom že dodobra seznanjen, si je predstavitev novega produkta zamislil v obliki reportažno-razlagalnega članka.

Članek smo podprli s produkcijo kratkega predstavitvenega videa. Na ta način smo poskrbeli, da se je lahko katerikoli zaposleni ali partner Zavarovalnice Triglav z novim zavarovalniškim produktom po modelu »prijavi – odpravi« seznanil v štirih minutah. Članek pa je bil namenjen predvsem tistim bolj vedoželjnim, ki so želeli še nekaj dodatnih, bolj poglobljenih informacij.

+