5 Dec 2022

Storydoing kot orodje za učinkovito izvajanje strategije

Celostna posodobitev notranjega komuniciranja v skladu s prenovo znamke delodajalca

Naročnik

Skupina Triglav

Leto

2022–v teku

Avtor prispevka

Kristijan Radikovič

Zavarovalnica Triglav ni le največja, temveč tudi najstarejša komercialna zavarovalnica v Sloveniji, saj njeni začetki segajo v leto 1900. Kljub temu pa njihovi poslovni modeli niso zastareli, saj jih nenehno posodabljajo – z lastnimi kreativnimi rešitvami in po zgledu najboljših praks iz tujine. Sodelovati smo začeli, ko so se na nas obrnili z željo po inovativni predstavitvi najnovejšega produkta svoji notranji javnosti.

Majhni začetki velike zgodbe

Zavarovalnice poslujejo na trgu, kjer je bistven odzivni čas. Zavarovanci si namreč škodo, ki so jo utrpeli, želijo odpraviti čim hitreje. S tem namenom je Zavarovalnica Triglav leta 2022 razvila nov produkt »prijavi – odpravi«, v sklopu katerega zavarovancem ne izplača zavarovalnine, pač pa s pomočjo svojih pogodbenih partnerjev izvede celoten postopek za odpravo škode.

Vzorčni primer je bila sanacija kromberškega Vrtca Čriček, ki ga je julija 2022 med obnovo zajel požar. Zavarovalnica je celotno škodo odpravila v treh mesecih, otroke pa so za ta čas premestili v tri okoliške vrtce. Ker je šlo za enega prvih primerov sanacije po tem modelu, ga je želela zavarovalnica uporabiti za interno predstavitev produkta.

Zavarovalnica Triglav kot glavni kanal za komunikacijo s svojo interno javnostjo po celotni regiji uporablja omrežje intranet, ki omogoča objavo različnih formatov vsebin. Novinarski in komunikološki del naše ekipe, ki je z reportažnim formatom že dodobra seznanjen, si je predstavitev novega produkta zamislil kot reportažno-razlagalni članek.

Podprli smo ga s produkcijo kratkega predstavitvenega videa. Na ta način smo poskrbeli, da se je lahko kateri koli zaposleni ali partner Zavarovalnice Triglav z novim zavarovalniškim produktom seznanil v štirih minutah. Besedilni del objave je bil namenjen predvsem tistim bolj vedoželjnim, ki so želeli še nekaj dodatnih, bolj poglobljenih informacij.

Video za interno predstavitev storitve »prijavi – odpravi«

Postavljanje novih temeljev komuniciranja

Sodelovanje z naročnikom smo okrepili v prvi polovici leta 2023, ko smo se s partnerskim podjetjem Monoform prijavili na razpis za prenovo tržnih znamk Skupine Triglav: korporativne, znamke delodajalca in produktnih ekosistemov. Za grafični del razpisa so poskrbeli v Monoformu, naša ekipa pa je zasnovala vsebinske okvirje prenovljenih znamk.

Pri tem smo se osredotočili predvsem na znamko delodajalca in z njo povezano notranjo komunikacijo. Pravila in smernice komuniciranja smo spisali na podlagi nove identitete Skupine Triglav – kombinacije jungovskih arhetipov skrbnika in vladarja – in osrednjih gradnikov identitete, opredeljenih v strategiji Skupine Triglav do leta 2025: vrednot, vizije in poslanstva Skupine Triglav.

Glavno vlogo v prenovi tržnih znamk je nedvomno igral premik od arhetipa vladarja proti arhetipu skrbnika. Ta v prvi vrsti pomeni, da se znamka Triglav v komunikaciji odslej ne osredotoča več sama nase, temveč na svoje uporabnike – bodisi stranke, partnerje, zaposlene ali sponzorirance (npr. »20 mladih upov svoje talente razvija z našo podporo« namesto »Triglav podpira 20 mladih upov.«).

To in ostala, globlje razdelana pravila za ustrezno snovanje sporočil, smo strnili v obliko enodnevnih delavnic komuniciranja, ki smo jih z zaposlenimi iz slovenskih in regionalnih družb Skupine Triglav izvajali v manjših skupinah. Po izvedbi delavnic smo pripravili še spletno učilnico komuniciranja, ki smo jo na intranetu ponudili tudi tistim zaposlenim, ki se delavnice niso udeležili.

Dvosmerno komuniciranje z zaposlenimi

Osrednje vodilo prenovljenega komuniciranja v Triglavu je torej osredotočenost na uporabnika, ki se mora počutiti vrednega, slišanega in upoštevanega. To je še posebej pomembno v notranjem komuniciranju, saj se interna komunikacija in posledično vzdušje v družbi slikata tudi navzven – v zunanjem komuniciranju s strankami, partnerji in drugimi deželniki.

Iz tega razloga smo se odločili vzpostaviti dvosmerno notranjo komunikacijo, ki smo jo od pričetka našega sodelovanja ob koncu prvega kvartala s Triglavom sistematično razdelili po kvartalih. V drugem kvartalu smo v seriji podcastov z vodjami komunicirali spremembe, saj smo želeli, da so zaposleni na tekočem z vsemi novostmi. S kratkimi anketami smo jih na intranetu povprašali o njihovem počutju ob uvajanju sprememb, rezultate pa smo ob koncu leta predstavili v infografiki.

Pot znamke delodajalca

V tretjem in četrtem kvartalu leta 2023 smo se s komuniciranjem premaknili od sprememb k stalnicam – vrednotam Skupne Triglav. S tem smo želeli zaposlene pomiriti in poudariti, da spremembe tržnih znamk ne bodo vsega obrnile na glavo in da marsikaj ostaja nespremenjeno. Za aktivacijo zaposlenih smo nadgradili obstoječi modul v Triglavovem intranetu, v katerem lahko zaposleni oddajajo svoje predloge za izboljšave.

Zasnovali smo nekajmesečni nagradni natečaj Festival idej, v sklopu katerega so zaposleni oddajali svoje ideje za spremembe, ki bi izpostavile vrednote Skupine Triglav in delo zaposlenih naredile še bolj enostavno, odzivno in zanesljivo. Tudi zmagovalne ideje, ki jih bo Skupina Triglav udejanila v priodnjem letu, so v okviru natečaja preko intraneta izglasovali zaposleni. S tem smo jih še dodatno opolnomočili pri ustvarjanju prihodnosti družbe.

V prvem kvartalu leta 2024 smo nato izvedli veliki finale Festivala idej, ki je potekal v ljubljanskem Triglav Labu, obenem pa smo ga preko intraneta prenašali še za vse zaposlene, ki se dogodka niso mogli udeležiti v živo. Po uspešni izvedbi zaključnega dogodka že načrtujemo pa že aktivnosti, ki se bodo izvajale v drugem kvartalu.

Predstavitev zmagovalke Festivala idej

+