Recept za dobre zgodbe

Za pripravo dobrih zgodb
potrebujete eno samo sestavino – komuniciranje, ki je:

01

#Strateško

Strateško načrtovanje vsebin, procesov in odnosov vam omogoča, da zgodbo svoje blagovne znamke ohranite pod nadzorom. Le z jasno opredeljeno strategijo lahko namreč dosledno zasledujete svoje kratkoročne in dolgoročne cilje.

Nestrateški pristop veliko stane

Ne le v smislu stroškov, temveč tudi učinkov, ki jih lahko dosežete. Brez jasne strategije boste na trgu nastopali priložnostno, razpršeno in nedosledno, zato boste teže dosegali trajne, oprijemljive rezultate. Posamezne kampanje – pa naj bodo še tako dobre – ne bodo dolgoročno povečale ugleda vaše znamke, dokler jih ne umestite v širše strateške okvirje komuniciranja.

Strateški pristop omogoča:

 • lažje in bolj sistematično doseganje poslovnih ciljev;
 • delovanje, skladno z vrednotami, vizijo in poslanstvom vaše tržne znamke;
 • sporočilno in vsebinsko usklajenost vseh vaših komunikacijskih kampanj – te bodo ob upoštevanju strategije povezovala jasna rdeča nit.

Želite izvedeti več?
jernej@dobrezgodbe.si

 

02

#Poglobljeno

Za strateško delovanje je potreben poglobljen pristop. Tako pri raziskavah trga in analizi podatkov kot pri poznavanju naslovnikov, produkciji relevantnih vsebin in grajenju vzdržnih poslovnih odnosov. Je torej najboljši način za ohranjanje zaupanja in zvestobe.

Neresnice se hitro odkrijejo in počasi pozabijo

Dobrodošli v dobi interneta, ko je vsak podatek le eno »guglanje« stran. Če resničnosti in natančnosti podatkov ne boste preverili sami, bodo to namesto vas storili vaši naslovniki. In vam lenobo ali netočnost zamerili.

S poglobljenim pristopom:

 • lahko podrobno raziščete trg in uporabnike naslovite skladno z njihovimi potrebami in pričakovanji;
 • lahko svoja sporočila podrobno razdelate in ne pustite odprtega nobenega vprašanja;
 • boste zagotovili, da so informacije, ki jih objavite, preverjene in točne.

Vas zanima več?
aleksandra@dobrezgodbe.si

 

03

#Doživeto

Zgodbe vzbujajo čustva, zato so učinkovit način predajanja informacij in znanja. A zgolj pripovedovanje zgodb ni dovolj – tržne znamke morajo svoje zgodbe živeti, jih udejanjati in razvijati. Dejanja morajo biti namreč skladna z našimi besedami, sicer je na kocki naš ugled.

Zgodb si ne izmišljajte

Nobene potrebe ni po tem, da si zgodbe izmišljate – vaše podjetje je namreč polno zgodb, ki se skrivajo po predalih vaših zaposlenih in v odnosih z vašimi strankami, partnerji. Poleg tega bodo vaši naslovniki umetno ustvarjene zgodbe, ki niso skladne z vašimi vrednotami in vizijo, hitro prepoznali in označili za lažne.

Udejanjanje zgodb omogoča:

 • da konkretno komunicirate svoje vrednote, vizijo in poslanstvo;
 • lažje zasledovanje in uresničevanje strateških ciljev;
 • prepričljivejše nagovarjanje vaše ciljne skupine, saj so dejanja zgovornejša od od besed.

Vas zanima več?
uros@dobrezgodbe.si

 

04

#Sodobno

Poglobljen strateški pristop, ki temelji na udejanjanju zgodb, sam po sebi še ne zagotavlja uspešne komunikacije. Upoštevati morate tudi zakonitosti in smernice sodobnega komuniciranja, za kar morate biti vedno seznanjeni z najnovejšimi komunikacijskimi trendi.

Ni vse TV oglas ali jumbo plakat

Časi, ko so tržne znamke potrošnike nagovarjale zgolj s priložnostnimi TV oglasi in jumbo plakati, se počasi zaključujejo. Ne le zato, ker je komunikacijskih kanalov in formatov vedno več, temveč tudi zaradi čedalje večje ozaveščenosti potrošnikov. Ti danes namreč iščejo znamke, ki delujejo skladno z njihovimi življenjskimi nazori in prepričanji.

S sodobnim komuniciranjem lahko:

 • enostavneje pritegnete pozornost svoje ciljne skupine;
 • ostanete v koraku s svojo konkurenco ali korak pred njo;
 • distribucijo razpršite po različnih kanalih in s tem povečate svoj doseg.

Vas zanima več?
mitja@dobrezgodbe.si

 

05

#Odzivno

Hitre spremembe zahtevajo še hitrejše odzivanje. To nam pogosto omogoča, da oviro odpravimo, še preden ta privede do resnih posledic. Ker velik del naše ekipe izvira iz sveta medijev, je odzivnost – kljub temu, da jo omenjamo kot zadnjo – ključni gradnik naše DNK.

Odzivnost je večplastna

Informacije dandanes krožijo s svetlobno hitrostjo, zato je v komuniciranju tržnih znamk ključna odzivnost – odzivnost v smislu hitrega ukrepanja in odzivnost v smislu odprtega obravnavanja aktualnih tematik. Če želite ostati korak pred svojo konkurenco, se kočljivim tematikam ne izogibajte, ampak jih naslavljajte skladno s svojimi vrednotami in vizijo.

Odzivnost vam omogoča:

 • učinkovitejše obvladovanje nepredvidljivih situacij in prilagajanje spremembam;
 • kontinuirano objavljanje vsebin, saj vam ob odzivnem delovanju zgodb ne bo nikoli zmanjkalo – če na primer izvedete anketo o zadovoljstvu, rezultate ovekovečite z infografiko.

Vas zanima več?
jakob@dobrezgodbe.si

 

+