11 Apr 2022

Izboljšanje percepcije državnega podjetja

Strateška vsebinska komunikacija lahko izboljša ugled blagovne znamke

Naročnik

Slovenski državni gozdovi (SiDG)

Leto

2018-traja

Avtor prispevka

Jernej Verbič

Ozadje

Pred sodelovanjem z nami je imelo podjetje Slovenski državni gozdovi zaradi političnih mahinacij in slabe medijske izpostavljenosti precej slab ugled. Naš glavni cilj je bil, da z vzpostavitvijo digitalnih komunikacijskih kanalov na družbenih omrežjih in rednimi objavami vsebin državnemu podjetju omogočimo, da s premišljeno komunikacijo izboljša svoj renome.

Ob začetku sodelovanja s Slovenskimi državnimi gozdovi je bilo zaskrbljujoče že samo število njihovih sledilcev na družbenih omrežjih – na Facebooku so jih imeli zgolj 2.000, na Instagramu pa 200. Relativno nizko število sledilcev za javno ustanovo pomeni tudi relativno majhen organski doseg objav, zato je bil naš sekundarni cilj sodelovanja s SiDG povečati število njihovih sledilcev.

Dodaten izziv na projektu je bil ta, da podjetje ni imelo izdelane strategije vsebinskega komuniciranja (niti si je ni moglo privoščiti), zato smo morali k snovanju rešitve pristopiti postopno ter s sprotnim preverjanjem in analiziranjem odziva na posamezne objave ugotoviti, katere vsebine med naročnikovimi sledilci dosegajo najboljše rezultate.

Rešitev

Video je eden od najučinkovitejših formatov za ohranjanje pozornosti. Zato smo se odločili, da bomo za naročnika ustvarjali video zgodbe o gozdovih, gozdarski panogi ter njegovih zaposlenih in partnerjih, ki bi jih objavljali na vsa relevantna družabna omrežja.

Na podlagi izkušenj iz televizijskih uredništev smo sklepali, da bodo sledilci najbolj cenili video zgodbe o zaposlenih in živalih. In imeli smo prav, toda le delno. Izkazalo se je, da naročnikova ciljna publika mnogo raje od živalskega kraljestva spremlja človeške obraze.

Tako smo se odločili, da se bo večji del video zgodb osredotočal na predstavitev različnih profilov naročnikovih zaposlenih in sodelavcev. Ne glede na to pa vsake toliko objavimo tudi kakšno vsebino o aktualnem dogajanju ter na ta način ciljno publiko informiramo o aktivnostih, ki se jih udeležujejo Slovenski državni gozdovi.

Rezultat

Z rednim spremljem odziva naročnikovih sledilcev ter doslednim objavljanjem zgodb na podlagi ključnih pokazateljev smo presegli tako svoja kot tudi naročnikova pričakovanja. V zgolj štirih letih smo namreč doseg in javno podobo državnega podjetja Slovenski državni gozdovi na njegovih družbenih omrežjih znatno izboljšali in pristali med najboljše tri profile tovrstnih podjetij v Evropi.

+