12 Apr 2022

Trajnostna zgodba vodilne slovenske energetske družbe

Tudi korporativni video je lahko čustveno nabita zgodba o trajnostni preobrazbi

Naročnik

Petrol

Leto

2019–v teku

Avtor prispevka

Kristijan Radikovič

Slovenci ime blagovne znamke Petrol nemalokrat uporabimo kot sopomenko za bencinsko črpalko. Toda največje slovensko energetsko podjetje, ki je vse bolj vprisotno tudi na balkanskih trgih, je mnogo več kot to – za posameznike, poslovno skupnost in širšo družbo. V zadnjih letih so v skladu s smernicami Evropske unije izdelali novo trajnostno strategijo in izrazito diverzificirali svojo ponudbo, z nedavno širitvijo pa svoje trajnostne prakse uveljavljajo tudi v drugih državah regije Adria.

Serija videov o trajnostnih in digitalnih projektih

Naše sodelovanje s Petrolom sega v leto 2019, ko so se na nas obrnili z naročilom serije videov o trajnostnih in digitalnih rešitvah. Energetsko podjetje je želelo po eni strani s serijo videov javnost seznaniti s svojimi prizadevanji za digitalizacijo in trajnostno ravnanje z okoljem in v času, ko se vse bolj izpostavlja trajnostne cilje za leti 2030 in 2050, izboljšati percepcijo tržne znamke Petrol, po drugi pa poslovni in javnodržavni skupnosti predstaviti svoje zelene rešitve.

V okviru projekta smo posneli in zmontirali kopico kratkih video zgodb, ki so v veliki meri sledile istemu sistemu: video smo odprli s kratko animacijo, ki je orisala krovni problem, nato pa smo z izjavami zaposlenih v Petrolu in njihovih poslovnih partnerjev razvili zgodbo, ki je enostavno in jasno predstavila problem, s katerim se sooča naša družba, ter rešitev, ki jo ponuja Petrol.

Serija videov, ki smo jo snemali po vsej Sloveniji in celo na Hrvaškem, je med drugim obsegala videe o naslednjih projektih:
– Vodni krog,
– Informacijski sistem Tango,
– Interaktivni zasloni Hip Terminal,
– Vetrno polje Ljubač,
– Energetska prenova javne razsvetljave,
– Utekočinjen naftni plin kot prehodni energent,
– Petrolov e-vozni park,
– Petrolov laboratorij,
– Trajnostne rešitve v športnih objektih Baza in Squashland,
– Energetska sanacija v Mestni občini Kranj,
– Energetska sanacija Mestne občini Maribor,
– Reportaža dogodka e-Na poti.

Video s predstavitvijo vetrnega polja v Ljubaču

Nov korporativni video

Petrol je s svojimi bencinskimi servisi za mnoge od nas nepogrešljiv. Tudi če odmislimo gorivo. Kolikokrat ste na Petrolu že kupili kavo? Kolikokrat ste se v nedeljo ali na praznik tja odpravili po liter mleka ali po toaletni papir? Ali pa pozno zvečer po škatlico cigaret? Morda ste tam oddali pošiljko, plačali položnico ali pa kupili vstopnico za prireditev. V takšnih situacijah je bližina Petrola nedvomno velika prednost.

Nepogrešljiv pa ni samo za posameznike, temveč tudi za poslovno skupnost in javni sektor. Petrol je namreč ena vodilnih energetskih blagovnih znamk, ki spodbujajo in pospešujejo trajnostni razvoj regije. Z energetskimi prenovami v okviru energetskih pogodbeništev obnavljajo javno infrastrukturo, z menjavami svetil znižujejo svetlobno onesnaževanje, z novimi vetrnimi in sončnimi elektrarnami ter električno mobilnostjo pa zmanjšujejo škodljive izpuste.

Vse to in še več je želel naš naročnik povedati v svojem novem korporativnem videu, ki ga je prvenstveno predvajal na internem dogodku ob pomembnem prevzemu lastništva hrvaške naftne družbe Crodux oktobra 2021. S tem prevzemom se je namreč skupina Petrol pri naših južnih sosedih pozicionirala kot drugi največji dobavitelj naftnih izdelkov in še dodatno okrepila svojo prisotnost v regiji.

Pri snovanju rešitve smo se osredotočali predvsem na to, kako vsestranski pomen Petrola za posameznika in poslovno skupnost predstaviti na način, ki bo pritegnil gledalca. Zavedali smo se, da lahko to dosežemo le z vrhunskim govorjenim besedilom, prepričljivo interpretacijo le-tega, glasbeno podlago, slikovno podlago, graficiranimi konkretnimi poslovnimi podatki in spremnimi animacijami.

Za začetek smo spisali besedilo s čustveno konotacijo, ki v prvem delu zaobjame vse Petrolove stične točke s potrošniki in širšo družbo, v drugem delu pa se osredotoča predvsem na Petrolovo zavezo za razvoj trajnostne družbe. Da bi besedilo v videu resnično zaživelo, smo morali skrbno izbrati tudi glasove, ki odražajo sporočilnost besedila – za slovensko različico videa smo zato izbrali glasovno interpretacijo Ivana Lotriča.

Govorjeno besedilo smo podložili z arhivskimi in novimi posnetki Petrolovih projektov in rešitev. Te smo dodatno opremili z besedilnimi grafikami, ki izpostavljajo konkretne poslovne podatke, za piko na i pa smo v video inkorporirali tudi animirano svetlečo pasico. Ta skozi video vleče rdečo nit ter pooseblja energijo iz Petrolovega glavnega slogana »Energija za življenje« in integracijskega slogana »Energija smo mi.«

Produktni video za nova goriva Q Max

Petrol se ponaša z osrednjim laboratorijem za naftna goriva v Sloveniji, ki kakovost pogonskih goriv preskuša in zagotavlja že več kot 70 let. Kot pravijo sami, se zavedajo, da naftni derivati niso trajnosten vir energije, se pa s svojimi raziskavami in razvojem trudijo zagotoviti, da bi bil njihov vpliv na okolje čim manjši.

Leta 2021 so se na nas obrnili z naročilom videa, ki bi na dinamičen način prikazal visokokakovostno dobavno in proizvodno verigo nove serije goriv Q Max. Snemanje je potekalo na različnih lokacijah po Sloveniji, saj smo želeli prikazati celotno pot Petrolovih goriv po Sloveniji – od Luke Koper in skladišč v Srminu, preko Petrolovega laboratorija za naftna goriva v Zalogu do končnih strank na bencinskih črpalkah.

Produktni video za novo družino goriv Q Max

+