11 Apr 2022

Komunikacija na presečišču znanosti in gospodarstva

Kako premostiti vrzel med visoko znanostjo in preostalim svetom

Naročnik

Institut "Jozef Stefan"

Leto

2021–2022

Avtor prispevka

Kristijan Radikovič

Institut “Jozef Stefan” je vodilni javnoraziskovalni zavod v Sloveniji, ki s svojimi raziskavami, dognanji in patenti sega v sam vrh evropske in svetovne znanstvene sfere. Zaposluje skoraj 1.000 ljudi, ki izvajajo vrhunske raziskave na področjih elektronike, informacijiske tehnologije, fizike, kemije, biokemije, reaktorskega iniženiringa in energetike.

Predstavitev projektov Evropskega raziskovalnega sveta

Kot javni zavod Institut “Jozef Stefan” delež svojih sredstev prejme iz državnega proračuna. Toda znanstveni projekti, ki jih izvaja institut, zahtevajo vrhunsko infrastrukturo in večmilijonsko opremo, česar državno financiranje ne more pokriti. Zato se redno prijavljajo na razpise, predvsem evropske, kjer dobijo velik del sredstev za nadaljni infrastrukturni razvoj in nenazadnje plače visoko izobraženih zaposlenih.

Med glavnimi razpisi, na katere se prijavljajo, so razpisi Evropskega raziskovalnega sveta (angl. European Research Council [ERC]), v okviru katerega raziskujejo tako uveljavljeni kot tudi mladi raziskovalci na osrednjem slovenskem znanstvenem institutu. Institutovci so želeli zato izdelati predstavitveni video, ki bi predstavil glavne projekte, ki jih njihovi raziskovalci izvajajo v okviru projekta ERC.

Idejno zasnovo in scenarij za video smo pripravili v sodelovanju z zaposlenimi v Centru za prenos tehnologij in inovacij Instituta “Jozef Stefan”. Njegovo osrednje poslanstvo je, da tehnologije in inovacije, razvite v institutu, svoje mesto najdejo tudi v praksi in tako pripomorejo h razvoju gospodarstva, napredku informacijske znanosti in varovanju okolja.

Znanstvenike, ki nastopajo v videu, smo posneli ob njiihovem delu in jih prosili, da na kratko predstavijo svoje projekte ter njihovo uporabno vrednost. Video smo opremili z animiranimi grafikami s ključnimi podatki o institutu in projektih, ki jih institut izvaja v sklopu Evropskega raziskovalnega sveta.

Predstavitveni video raziskav v okviru Evropskega raziskovalnega sveta

Povezovanje z gospodarstvom in industrijo

Delež raziskav na Institutu “Jozef Stefan” predstavljajo raziskave tako imenovane bazične znanosti, s katerimi želijo znanstveniki pojasniti naravne pojave in procese. Drugi del raziskav se ukvarja z uporabno znanostjo. V tem primeru so ugotovitve in izsledki raziskav uporabni v razvoju uporabnih rešitev. Da bi bil prenos tovrstnih znanj v industrijo čim bolj učinkovit, institut ustanavlja povezana podjetja, pogosto pa se povezuje tudi z industrijo.

Leto po produkciji videa za razpis Evropskega raziskovalnega sveta se je zato Center za prenos tehnologij in inovacij ponovno obrnil na našo ekipo. Tokrat so nas kontaktirali z naročilom za produkcijo štirih videov za potencialne investitorje in partnerje, ki bi predstavili aktualne rešitve Instituta “Jozef Stefan” na področjih zelenega razvoja, zdravstva in digitalizacije.

Pri predstavitvenem videu za Evropski raziskovalni svet smo se naučili, da znanstveniki le stežka komunicirajo na obče razumljiv način, zato smo tokrat posebno pozornost posvetili prav jasnosti sporočil. Sogovornikom smo pomagali njihove izjave približati sleherniku, obenem pa smo jih pozvali še, naj naštejejo nekaj konkretnih primerov uporabe izsledkov njihovih raziskav v industriji. Tako bodo potencialni investitorji in partnerji laže prepoznali uporabno vrednost njihovih izsledkov.

Video o zelenih rešitvah za industrijo

+