11 Apr 2022

Prodorne zgodbe o slovenski znanosti

Znanstvene raziskave – obljuba za boljši jutri

Naročnik

Institut "Jozef Stefan"

Leto

2021

Avtor prispevka

Kristijan Radikovič

Institut “Jozef Stefan” je vodilni javnoraziskovalni zavod v Sloveniji, ki s svojimi raziskavami, dognanji in patenti sega v sam vrh evropske in svetovne znanstvene sfere. Zaposluje skoraj 1.000 ljudi, ki raziskujejo na področjih elektronike, informacijiske tehnologije, fizike, kemije, biokemije, reaktorskega iniženiringa in energetike. Za predstavitev svojih raziskovalcev in njihovih projektov so želeli izdelati predstavitveni video.

Ozadje

Kot javni zavod Institut “Jozef Stefan” delež svojih sredstev prejme iz državnega proračuna. Toda znanstveni projekti, ki jih izvaja institut, zahtevajo vrhunsko infrastrukturo in večmilijonsko opremo, česar državno financiranje ne more pokriti. Zato se redno prijavljajo na razpise, predvsem evropske, kjer dobijo velik del sredstev za nadaljni infrastrukturni razvoj in nenazadnje plače visoko izobraženih zaposlenih.

Med glavnimi razpisi, na katere se prijavljajo, so razpisi Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), v okviru katerega raziskujejo tako uveljavljeni kot tudi mladi raziskovalci na osrednjem slovenskem znanstvenem institutu. Institutovci so želeli zato izdelati predstavitveni video, ki bi predstavil glavne projekte, ki jih njihovi raziskovalci izvajajo v okviru projekta ERC.

Rešitev

Idejno zasnovo in scenarij za video smo pripravili v sodelovanju z zaposlenimi v Centru za prenos tehnologij in inovacij Instituta “Jozef Stefan”. Njegovo osrednje poslanstvo je, da tehnologije in inovacije, razvite v institutu, svoje mesto najdejo tudi v praksi in tako pripomorejo h razvoju gospodarstva, napredku informacijske znanosti in varovanju okolja.

Znanstvenike, ki nastopajo v videu, smo posneli ob njiihovem delu in jih prosili, da na kratko predstavijo svoje projekte ter njihovo aplikativno vrednost. Video smo opremili z animiranimi grafikami, ki prestavijo ključne podatke o institutu in projektih, ki jih izvaja v sklopu ERC. Institutovci so bili z videom tako zadovoljni, da zanje že pripravljamo naslednji video.

+