12 Apr 2022

Predstavitev poslancev na bolj poljuden način

Tudi politične vsebine so lahko osebne in poljudne

Naročnik

Evropski parlament

Leto

2020

Avtor prispevka

Kristijan Radikovič

Evropski parlament je eden od treh zakonodajnih stebrov Evropske unije, ki ga sestavljajo poslanci parlamentarnih strank držav članic. Našo državo v Evropskem parlamentu (trenutno) zastopa osem poslancev, ki jih izvolimo na volitvah v Evropski palament. Ob nastopu svojih mandatov pa so predstavljeni v namenski brošuri. Zadnjo smo izdelali v Dobrih zgodbah.

Ozadje

Pri snovanju brošure Slovenski obrazi v Evropskem parlamentu smo sodelovali s Hišo EU – informacijskim središčem, v katerem lahko vsakdo spozna delovanje Evropske unije. Ker je politika , sploh evropska, mnogim državljanom tuja ali nepoznana, so želeli slovenske poslance v Evropskem parlamentu predstaviti bolj osebno in jih na ta način približati slehernikom.

Poleg tega so želeli v brošuri kratko in jedrnato predstaviti tudi organizacijo Evropskega parlamenta, zastopanost Slovenije in nekaj ključnih, številčnih podatkov o Evropskem parlamentu, denimo o njegovi starostni sestavi in številu jezikov, ki so v vseh organih Evropske unije enakovredni. Podatke smo želeli predstaviti infografično in jih tako narediti bolj razumljive.

Rešitev

Najprej smo s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu izvedli izčrpne intervjuje. V prvi vrsti smo jih povprašali o perečih političnih temah: o soočenju s pandemijo covida-19, evropskem zelenem dogovoru, opolnomočenju mladih in krepljenju evropskega gospodarstva. Zastavili pa smo tudi nekaj bolj osebnih vprašanj, denimo o njihovih prvih službah, najljubših knjigah, hobijih in tem, kako skrbijo za svoje zdravje.

Po intervjujih pa smo izvedli tudi poglobljeno raziskavo, s katero smo dobili aktualne statistične podatke o starostni in spolni sestavi evropskega parlamenta, številu plenarnih zasedanj ter številu sprejetih odločitev in zakonov v zadnjem mandatu. Zaradi obsežnosti pridobljenih podatkov smo morali v končni verziji izpotavljene poudarke okrniti in v brošuri obdžati le tiste ključne.

+