Urednikujemo vsebine, procese in odnose.

Strategije, uredniški načrti, kreativno vodenje, besedilopisje in (multi)medijska produkcija.
Z novinarskim pristopom.

Poglej dobre primere

Recept za dobre zgodbe

Dobre prakse

Dobra ekipa

Jernej Verbič

vodilni partner | svetovalec za razvoj vsebinskih konceptov

Uroš Goričan

starejši partner | svetovalec za znamčenje

Mitja Godnič

mlajši partner | izvršni producent

Jakob Kužnik

producent strateških zgodb

Kristijan Radikovič

producent strateških zgodb

Aleksandra Vugrin

producentka podatkovnih zgodb

Sebastjan Hočevar

producent animiranih zgodb

Tine Eržen

producent video zgodb

Matej Košir

terenski producent

Ajda Kus

mlajša producentka zgodb | novinarka

+